MOL Partnerkártya igénylés

részvételi szabályzata

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ IGÉNYLŐ SZÁMÁRA

1.1. MOL Partnerkártyát a legalább egy éve élő napilap (Zalai Hírlap / Vas Népe / Napló / Fejér Megyei Hírlap / Dunaújvárosi Hírlap) előfizetéssel rendelkező igénylő, vagy az élő napilap előfizetéssel és legalább 1 éves hűségnyilatkozattal rendelkezők igényelhetik.
A MOL Partnerkártyát csak az igényelheti, akinek a nevére szól a napilap előfizetés. Egy előfizetéshez csak 1 db kártya igénylés tartozhat.
1.2 A MOL partnerkártya igénylés során a következő adatok megadása kötelező:

 • Neme (Férfi/Nő)
 • Családi név
 • Utónév
 • Születési dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN)
 • E-mail cím
 • Állandó lakcím (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)
 • Telefonszám
 • Napilap előfizetői száma

1.3 Az igénylés során kötelezően elfogadásra kerülő kiegészítések:
1.3.1 Hozzájárulok, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. és a MOL Nyrt. adataimat (adatkezelőként) a Multipont Program Zrt. és a kártyagyártást végző, külső megbízott Nyomda (ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.) számára szolgáltassa, adataim felhasználásával MOL Partner Kártyát állítson ki.
1.3.2 Hozzájárulok, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. adataimat (adatkezelőként) a Mol Partnerkártya igénylésével kapcsolatban 10 évig promóciós céllal megőrizze előfizetése megszűnése után is.
1.3.3 Kijelentem, hogy a MOL Partner Kártya Csatlakozási Nyilatkozat elektronikus aláírásával megismertem és elfogadom a MOL Nyrt. és a Pannon Lapok Kiadói Kft. által megállapított, a kártyabirtokos személyes adatainak védelmében megfogalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezéseit.
1.3.4 Kijelentem, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. Részvételi nyilatkozatának minden pontját megismertem és elfogadom. Kijelentem, hogy a felém támasztott kritériumoknak maradéktalanul megfelelek, a szankciókat és kötelezettségeket megértettem és elfogadom.

2. AZ IGÉNYLÉS VISSZAUTASÍTÁSÁNAK EGYÉB FELTÉTELEI

2.1 A MOL Nyrt. és a Mediaworks Hungary Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy elutasíthatja az igénylő csatlakozási szándékát, melyet minden esetben köteles írásban indokolni a következő lehetséges esetekben:

 • az igénylő nem felel meg a részvételi szabályzatban meghatározott kritériumoknak
 • az igénylő napilap előfizetéssel kapcsolatban számlatartozást halmozott fel
 • már rendelkezik MOL Partnerkártya igényléssel, és/vagy MOL Partnerkártyával
 • a kötelezően bekért adatok nem egyeznek a Mediaworks Hungary Zrt. előfizetői adatbázisának nyilvántartásában szereplő adatokkal, és az igénylő az adategyeztetéstől elzárkózik és/vagy nem elérhető a megadott elérhetőségeken.
3. A KÁRTYAIGÉNYLŐ FELMONDÁSI FELTÉTELEI

3.1 A MOL Partnerkártya kedvezmény szerződés bármely indok nélkül felmondható 30 napos felmondással, csak és kizárólag írásban a Mediaworks Hungary Zrt. Marketing osztály 8200 Veszprém, Házgyári út 12. címen, vagy a megyekartya@plt.hu email címen.

4. A MOL PARTNERKÁRTYA KEDVEZMÉNY MEGSZŰNÉSE

4.1 A Mediaworks Hungary Zrt. jogosult 30 napos felmondással felmondani a kedvezmény szerződést, amennyiben a kártyaigénylő előfizetése megszűnik, vagy számlatartozást halmoz fel.
4.2 A MOL Partnerkártya Ft/l kedvezménye csak a napilap előfizetéssel összhangban érvényes, előfizetés lemondás esetén, a Ft/l kedvezmény a lemondást követő 30 napon belül megszűnik.

Kelt, Veszprém, 2017. október 1.
Mediaworks Hungary Zrt.